D'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Doble d! informa l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Doble d! és responsable del fitxer.

Les dades personals que l'usuari ha de facilitar són indispensables per a l'enviament de les comandes i redacció de factures. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure's a la pàgina, l'usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlides, dades que permetin la prestació del servei per part de Doble d! i la correcta identificació de l'usuari registrat, així com l'enviament d'informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Doble d! pugui tenir a la seva pàgina web.

L'usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Doble d!, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l'usuari sobre els productes oferts.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de http://www.dobled.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Doble d!, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Doble d! o a tercers.

L'acceptació d'aquest avís legal suposa la prestació per part de l'usuari del seu consentiment exprés perquè Doble d! pugui remetre-li comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Doble d! a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@dobled.es, manifestant la seva voluntat.

Doble d! es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant info@dobled.es o al c/ Juli Garreta, 4 de Girona.